Numerologia


Perustietoa
Numerot
Nimi
Pyrkimys
Vaikutelma
Minuus
Syntymäaika
Elämänopetus
Kypsyys
Karma

Tulkinnan tilaaminen


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Numerologia on tuhansia vuosia vanha tapa katsoa numeroihin ja kirjaimiin ja selvittää siten ihmisen elämän suunnitelmaa ja tarkoitusta. Alkuidea on syntynyt joko Egyptissä tai Kiinassa, joskin siitä ei täyttä varmuutta ole olemassa. Nykyaikaisempaan muotoon numerologiaa on kehittänyt kreikkalainen filosofi ja matemaatikko Pythagoras, joka eli n. 500-luvulla eKr.

Numero-sana on saanut alkunsa latinalaisesta sanasta numen, joka tarkoittaa jumalallisen tahdon ilmausta, jumaluutta. Pythagoraan ilmaisun "jokaisella numerolla on sielu" ja "kaikki lepää numeroiden varassa" voidaan ajatella tarkoittavan sitä, että kaikki lepää Jumalan tahdon varassa ja ilmentää Jumalan tahtoa. Siten numeroihin sisältyy kaikki, mitä ihminen voi esimerkiksi itsestään tietää ja kyse on tämä asian oivaltamisesta ja näkemisestä. Tämä totuus on piilotettuna siihen elämänsuunnitelmaan, joka on laskettavissa nimestä ja syntymäajasta.

Koko maailmankaikkeutta hallitsevat matemaattiset lait ja ne hallitsevat myös ihmistä. Numerologian kautta voi nähdä tämän lainalaisuuden ja se lisää luottamusta siihen, että ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta, ja että jokaisella elämällä on tarkoitus. Numerologia perustuu jälleensyntymisen ajatukseen. Jokaisen elämän aikana sielu kehittyy lähemmäs täydellistä rakkautta voidakseen lopulta irrota kokonaan tästä elämän pyörästä. Tutustumalla omiin numeroihin voi nähdä tämänkertaisen "kierroksen" tärkeimmät asiat ja opinpaikat ja edistyä ehkä helpommin, kun tietoisuus omasta kasvusta on selkeämpi.

Numeroiden merkitys.

1. Itsenäisyys, oma-aloitteisuus, yksilövoima, johtajuus. Opinpaikkana on löytää oma paikkansa ja oppia luottamaan enemmän itseensä. Hakee ensin esikuvia vahvoista ihmisistä, mutta ajan mittaan on itse edelläkävijä.

2. Vuorovaikutus, yhteistyö, diplomatia, herkkyys, sopeutuminen. Kakkonen etsii rohkeutta ilmaista itseään ja koska on haavoittuva, kohtaa vaikeuksia, kunnes oppii luottamaan omaan totuuteensa, eikä niinkään yleiseen mielipiteeseen.

3. Myönteisyys, elämänilo, luovuus, kommunikointi, esiintyminen. Henkinen, sisäinen lapsi meissä, jonka tulisi ilmaista itseään avoimesti monin tavoin. Aktiivinen tekijä, jonka on opittava keskittymään yhteen asiaan kerrallaan.

4. Perustan rakentaminen, käytännöllisyys, tarkkuus, kärsivällisyys. Monipuolinen kyky tarkastella asioita, tekninen ymmärtäminen, idearikkaus, rajojen ja sääntöjen luominen. Pitäisi oppia olemaan spontaanimpi ja laajentamaan tiukkoja sääntöjään.

5. Vapaus, muutos, mahdollisuus. Hyvä ajattelukyky ja sanalahjakkuus. Voi olla kriittinen itseään kohtaan ja pyrkiä täydellisyyteen. On opittava kärsivällisyyttä ja siksi rajoitukset saattavat tehdä valinnat vaikeiksi. Levottomuutta on hillittävä, joskin tiettyä vapautta ei saisi kokonaan rajoittaa.

6. Vastuu, rakkaus, harmonia. Ottaa herkästi vastuulleen kaikki mahdolliset työt, koska haluaa sydämestään auttaa muita. Hoitaminen ja palveleminen antaa mahdollisuuden luoda tasapainoa ja kauneutta ympärilleen. Monet velvollisuudet kuluttavat voimia, ja jossain vaiheessa on opittava sanomaan myös "ei".

7. Tutkiskelu, syvällisyys, filosofia. Vahva työenergia, käden taito, teorioitten ymmärtäminen. Matemaattinen lahjakkuus ja keksijän ajatusmaailma. Tiedon etsimisen kautta löytää rohkeutensa puolustaa totuutta ja voi olla hyvin oikeudenmukainen. Toinen piirre taas on vaikeneminen ja yksinoleminen, koska on varma, että toiset eivät kuitenkaan ymmärrä, joten miksi vaivautua puhumaan. Luonto ja hiljaisuus ovat lähellä sydäntä.

8. Kokoaminen, tasapaino, organisointi, sadonkorjuu. Raha ja materia voivat olla tärkeitä, ei kuitenkaan aina itsekkäässä mielessä. Osaa selittää teorioita käytännöllisesti, ja tarttuu usein yhteisten asioiden hoitamiseen laajojen näkemystensä ansiosta. Karmallinen luku, joka elämänjaksoja laskettaessa kertoo tärkeiden haasteiden paikan.

9. Ihmisyys, humanismi, uhrautuvaisuus, universaali rakkaus, luovuus. Haluaa parantaa maailman ja on valmis uhrautumaan toisten puolesta. Koko maailma voi olla kotina, sillä suuri rakkaus ei erittele ihmisiä minkään ulkoisen mukaan. Kohtaa luopumisen opetuksen, ettei jäisi kiinni mihinkään liian maalliseen. Voi toisaalta olla kunnianhimoinen oman edun tavoittelija, jos valjastaa suuren luovuutensa vain omaan käyttöönsä.

KAAVA, jolla kirjaimet muutetaan numeroiksi.
1  2  3  4  5  6  7  8  9
A  B  C  D  E  F  G  H  I
J  K  L  M  N  O  P  Q  R
S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å
Ä  Ö

Ihmisen nimi kuvaa olemassaoloa ja kertoo sen ihannekuvan, johon halutaan tässä elämässä päästä. Siihen on hyvä verrata edistymistään ja pyrkiä tekemään kuvastaan täydellisempää. Kun ihminen ymmärtää oman ainutlaatuisuutensa, hän on suvaitsevaisempi myös muita kohtaan. Jokaisella on oma tiensä ja suunnitelmansa ja silloin ei tarvitse olla toisen tuomari, vaan luottaa siihen, että oikeudenmukaisuus toteutuu aina lopulta. Aikaa on loputtomiin, ja mikä jää tässä elämässä vajaaksi, sen voi korjata tulevissa elämissä.

Jokainen valitsee nimensä ja vetää puoleensa juuri sitä, mikä parhaiten palvelee hänen tämänkertaisia pyrkimyksiään. Jos kuitenkin käytännössä nimenantajat ovat kovin vahvoja ja ohittavat lapsen sisäisen toiveen ja nimestä tulee erilainen, kuin suunnitelmaan kuuluu, lapsi todennäköisesti ei viihdy tässä nimessä, vaan häntä kutsutaan joksikin muuksi tai hän vaihtaa nimeä jossain elämän vaiheessa. Väärän nimen kanssa eläminen voi ahdistaa ja aiheuttaa ongelmia. Tästä ei pidä kuitenkaan liikaa huolestua nimenantamista pohdittaessa, sillä oikea nimi tulee kyllä esiin, kun luottaa siihen.

Nimeä valittaessa ei pitäisi laskea etukäteen numerologista karttaa, sillä vain lapsi itse tietää oman suunnitelmansa. Hänestä ei tule neroa väkisin annetun nimen perusteella, vaan hän haluaa käydä kasvunsa läpi omien ehtojensa mukaan.

Yleensä tulkinta lasketaan virallisen kastenimen mukaan, mutta tutkiessani asioita avoimin silmin, olen löytänyt uusia tasoja. Kun tarkastellaan laskelmaa, joka saadaan, kun oma alkuperäinen sukunimi vaihdetaan toisen vanhemman alkuperäiseksi sukunimeksi, nousee esiin lisää asioita elämänsuunnitelmasta. Tällä tavoin voidaan laskea myös puolison sukunimen kautta mitä parisuhde merkitsee. Näitä versioita voidaan käyttää niin naisilla kuin miehilläkin, eikä olennaista ole se, käyttääkö nimeä virallisesti. Se vaikuttaa elämässä kuitenkin.

Nimen vokaaleista saadaan yhteenlaskettuna luku, joka on pyrkimys eli tavoite tässä elämässä. Tämän luvun numerot lasketaan edelleen yhteen ja lopullinen supistettu versio selkiyttää suunnitelman tulkintaa. Pyrkimyksen luku on eräänlainen johtotähti, jota kohti haluaa tässä elämässä kulkea. Tämän idean löytymistä käytännössä estävät tai edistävät muut numerot ja niiden vaikutukset. Yhteen lukuun ei pidä ainoastaan tuijottaa, vaan koska numeroilla on omat vastaparinsa, on otettava huomioon niiden vaikutus. Tämä antaa kuitenkin suunnan elämälle ja kertoo esim. onko syytä keskittyä konkreettisiin tehtäviin rahan parissa, vai onko kuljettava kohti taiteellisia saavutuksia tai tutkittava teorioita.

Nimen konsonanteista lasketaan vaikutelman eli persoonan luku. Se kertoo, millaisen kuvan ihminen antaa itsestään toisille. Tämäkin on ihannekuva, jota kohti halutaan kehittyä ja parhaimmillaan ilmentää tämän luvun energioita. Tarkastelemalla tätä lukua, voi oman paikkansa löytää helpommin ihmisten parissa. Jos tähän liittyy karmallinen opetus, on edessä enemmän opinpaikkoja ja haasteita.

Kaikkien nimien kirjaimista, vokaaleista ja konsonanteista, laskettu numero on minuus eli sisin itse. Se kertoo ihmisen olemuksesta ja tavasta suhtautua elämään. Sisimmässä voi asua pieni kirjanpitäjä tai huolehtivainen muumimamma, maailmanparantaja tai skeptikko.

Siinä missä nimi kertoo toiveista ja tavoitteista ja korostaa enemmän ideaalista puolta kasvussa, syntymäaika paneutuu käytännölliseen puoleen. Kaikkea on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena ja otettava huomioon ristiriitaisuudet ja muut vaikuttavat tekijät. Syntymäaika paljastaa lahjakkuuden ja menestymisen mahdollisuudet, kuin myöskin kompastuskivien sijainnin elämän kartalla. Tästä voidaan laskea jaksoja, jolloin on uusien suunnitelmien ja muutosten aika. Elämä voi olla sääntöjen mukaan kulkemista tai kovaa työntekoa, matkustamista tai paikallaanoloa. Kun on tietoinen tästä lainalaisuudesta, on helpompi hyväksyä uudet tilanteet. Tulevaa voi ennakoida, eikä muutos yllätä.

Syntymäaika näyttää tietä myös entisiin elämiin, joista taas voi päätellä tämän elämän mielenkiinnon kohteita ja itsetuntemus lisääntyy.

Koko syntymäaika yhteenlaskettuna kertoo elämänopetuksen ja sen mitä on opittava tässä elämässä. Tämä ei kuitenkaan ole koko opetus, vaan yksi olennaisista. Ihmisellä on vapaa tahto valita metodit, joilla hän käy läpi opinpaikkansa. Opetus voi olla kovaa ja tulla kantapään kautta, kunnes huomaa lempeämpien menetelmien mahdollisuudet ja osaa valita niitä enemmän.

Jos ei halua nähdä omia opetuksiaan, vaan väistää vastuutaan kiertämällä haasteet, nämä koetukset tulevat kohdalle aina vain uudelleen, kunnes haluaa ottaa ne käsittelyyn. Elämä ei myöskään välttämättä ole onnellista, jos etsii aina helpompia teitä, ja silloinkin on syytä katsoa todellisiin haasteisiin ja kohdata ne.

Ihmisen tulee elämässään olla sitä mitä on, tehdä asioita ja saada aikaan jotain. Nämä kolme asiaa ovat läsnä kaiken aikaa. Nimi kertoo olemisesta, syntymäaika tekemisestä ja kypsyyden luku aikaansaamisesta ja tuloksista. Nimen minuuden luku yhteenlaskettuna syntymäajan elämänopetuksen luvun kanssa paljastaa, mikä on se elämän hedelmä, mikä on tällä kertaa tarkoitus saavuttaa. Numeroiden luonteet kertovat, onko tähän lopputulokseen pääseminen vaikeaa vai helpompaa. Jos muussa kaavassa esiintyy esim. paljon sisäänpäin kääntyvän filosofin lukuja ja kypsyyden luku onkin ulospäin suuntautuvan esiintyjän numero, tiedossa on paljon itsensä voittamista ja rohkeuden kehittämistä.

Kuten nimikin kertoo, kypsyyden luku näkyy paremmin myöhemmällä iällä, mutta voi myös paljastaa, missä elämän vaiheissa tarvitaan kypsää asennetta. Nuoruus ja keski-ikä kuluvat itsetuntemuksen kehittämiseen ja kun ihminen tulee tietoiseksi itsestään ja olemuksestaan, hän on kypsä katsomaan tuloksia ja aikaansaannoksia.

Jos ihminen ei kanna vastuutaan elämänsuunnitelmastaan jossakin elämässä, hän siirtää sen myöhempään vaiheeseen, toiseen elämään. Numerologian avulla voidaan laskea karmallisia opetuksia, joista nähdään tällaisia virheitä ja miten ne vaikuttavat nykyiseen elämään. Se selittää usein vastoinkäymisten merkityksen, esim. että jotain opetusta on jo käyty aiemminkin läpi, mutta ei ole vielä tullut kokonaan selvitetyksi virheiden toistuessa. Tiukempi itsekuri on silloin paikallaan ja voi ymmärtää oman epävarmuutensa tai pelkonsa haasteiden suhteen.

Nimen konsonanteista sekä syntymäajasta nähdään mahdollinen karmallinen opetus.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Oletko kiinnostunut numerologisesta tulkinnasta?
Teen tulkintoja henkilökohtaisesti sekä kirjallisesti. En käytä koneellista tietoa, vaan teen tulkinnan luottaen numeroihin, intuitioon sekä Tarot-kortteihin.

Tulkinnan hinta on 65 EUR. Halutessasi kirjallisen version, saat sen postitse tai sähköpostilla. Jos haluat tulkinnan postiennakolla, hinta on 65 EUR + 4 EUR kuluja. Suoraan tilille maksettuna postikulut säästyvät ja hinta on tasan 65 EUR. Tilinumero: Airi Oja / Sampo FI31 8000 2215 4655 59 tai OP FI44 5108 0220 0475 67.)
Kerro itsestäsi seuraavat tiedot:
1. Alkuperäinen nimi kokonaan.
2. Toisenkin vanhemman alkuperäinen sukunimi.
3. Mahd. muuttuneet nimet kokonaan.
4. Mahd. avopuolison sukunimi.
5. Syntymäaikasi (kellonaika ei tarpeellinen).
6. Postitusosoite ja puhelinnro.
7. Jos haluat kysyä jotain tiettyä asiaa, tee se.
8. Lähetä tilaus sähköpostilla numen[at]airioja.fi tai soita 06-871 161, 040-7622 099.
Parisuhdetulkinta

Molemmista osapuolista tarvitaan edellämainitut tiedot. Tulkinnan hinta on 80 EUR.Takaisin etusivulle